Docker – Docker Hub 197

Docker Hub to usługa podobna do github. Umożliwia ona pobieranie obrazów Dockera zbudowanych przez społeczność. Możesz także przesyłać swoje własne obrazy zbudowane . W tym wpisie zobaczymy, jak pobrać i korzystać z obrazu Ubuntu pobranego z Docker Hub.

Krok 1 – Najpierw musisz dokonać prostej rejestracji w Docker hub pod adresem: https://hub.docker.com/.

Krok 2 – Po zarejestrowaniu zostaniesz automatycznie zalogowany do Docker Hub.

Krok 3 – Następnie znajdujemy obraz Ubuntu.

Krok4 – Wydajemy polecenie:

docker pull ubuntu

Otrzymamy:

kamil@kamil:~$ docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
7ddbc47eeb70: Pull complete 
c1bbdc448b72: Pull complete 
8c3b70e39044: Pull complete 
45d437916d57: Pull complete 
Digest: sha256:6e9f67fa63b0323e9a1e587fd71c561ba48a034504fb804fd26fd8800039835d
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest

Krok 5 – Przechodzimy do naszego nowego systemu:

$ docker run -it ubuntu /bin/bash

Możemy już pracować w czystej instancji Ubuntu (wykonamy polecenie apt update)

$ docker run -it ubuntu /bin/bash
root@60066babc8be:/# apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]                   
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]                    
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1344 kB]                            
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [700 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [13.5 kB]              
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [186 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [5944 B]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [11.3 MB]                        
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [782 kB]        
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [12.6 kB]                                                           
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [995 kB]                                                                
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [23.2 kB]                                                            
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1304 kB]                                                             
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [9022 B]                                                             
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [2496 B]                                                               
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [4234 B]                                                             
Fetched 17.2 MB in 26s (659 kB/s)                                                                                         
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
All packages are up to date.
root@60066babc8be:/# 

 

Więcej w kolejnych wpisach.