Web Development

Pakiet Base Dragon
20h
zł / netto1200
HTML CSS
Podstawy projektowania stron WWW
Semantyka
Treść na stronie
Obrazy i ścieżki
Praca ze stylami
Selektory
Dopasowanie do rozdzielczości
+
Praktyczny projekt
Pakiet Pro Husar
25h
zł / netto1900
HTML CSS
Projektowanie stron WWW
CSS3
Web Fonts
Selektory , prefixy, pseudo selektory
Transformacje tekstu
Cienie i gradienty
Przezroczystość
+
Praktyczny projekt
Pakiet Advanced Hetman
30h
zł / netto3000
HTML CSS
Zaawansowane projektowanie stron WWW
Płynne przejścia
Transformacje 2D
Płynne przejścia
Transformacje 3D
Kostka 3D
FlexBox CSS3
+
Praktyczny projekt

Fron end

Pakiet Base Ninja
20h
zł / netto1500
JavaScript
Kurs dla poczatkujących
Algorytmy
Zmienne / Stałe
Instrukcje warunkowe
Pętle
Tablice
Obiekty
+
Zadania praktyczne
Pakiet Pro Ronin
30h
zł / netto3200
JavaScript
Kurs dla poczatkujących
Document Object Model(DOM)
Events - Osługa zdarzeń
Walidacja
Obiektowość
String
Date
Cookies
+ Praktyczne zadania
Pakiet Advanced Samuraj
40h
zł / netto5000
JavaScript
Kurs zaawansowany
Okienka Popup
Location
Funkcje Matematyczne
Debugowanie
jQuery
Framework React.js
RegEx
+ Paktyczny projekt

Back End

Pakiet Base Kitty
30h
zł/netto1500
PHP
Dla początkujących
Algorytmy
Zmienne / Stałe
Instrukcje warunkowe
Pętle
Tablice
Funkcje
Operacje na plikach
+ Zadania praktyczne
Pakiet Pro Puma
40h
zł/netto3200
PHP
Dla coś już wiedzących
Obsługa e-maila
MySQLi w PHP
Tworzenie tabel
Typy danych
Wstawianie/Usuwanie/Aktualizacja
Biblioteka PDO
Pobieranie danych z bazy
+ praktyczne zadania
Pakiet Advanced Gepard
40h
zł/netto5000
PHP
Zaawansowany
Programowanie obiektowe
Klasy i obiekty
Dziedziczenie
Klasy Abstrakcyjne
Interfejsy
Metody i zmienne statyczne
Klonowanie i iteracja
Przestrzenie nazw + Praktyczne zadania