Niniejsza witryna, logo „ncoder.pl” oraz nazwy „Kamil Żuk – ncoder.pl”są własnością Kamil Żuk – ncoder.pl.

Informacje zamieszczone na witrynie ncoder.pl oraz jej subdomenach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Kamil Żuk – ncoder.pl. Zawartość niniejszej witryny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Witryny, do których prowadzą łącza z witryny ncoder.pl, nie znajdują się pod kontrolą Kamil Żuk – ncoder.pl i nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość żadnej połączonej witryny oraz łączy znajdujących się w połączonych witrynach.

Wszelkie obrazy, multimedia i inne zasoby zewnętrzne należą do swoich twórców i są chronione przez prawa autorskie.

Wszystkie informacje o użytkowniku, w szczególności dane osobowe oraz adresy e-mail podawane w formularzach na witrynie ncoder.pl, są gromadzone jedynie w celach wewnętrznych i służą dostosowaniu oferty do oczekiwań i preferencji klienta oraz informowaniu go o nowościach w ofercie. Dane te znajdują się w siedzibie Kamil Żuk – ncoder.pl, są chronione nowoczesnymi zabezpieczeniami i nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych Kamil Żuk – ncoder.pl.

Wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail wysyłane z domen ncoder.pl oraz innych domen należących do Kamil Żuk – ncoder.pl są przeznaczone tylko dla ich adresatów. Dostęp osób trzecich do tych wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie są Państwo adresatami przedmiotowych wiadomości, informujemy, że ich rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. W takim wypadku prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Polityka cookies

Witryna ncoder.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer do urządzenia internauty. Ustawienia przeglądarek internetowych mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o próbach ich każdorazowego przesłania do urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies użytownik może zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Informacje o zarządzaniu plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
W przypadku niedokonania zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny ncoder.pl.

Dane osobowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Żuk – ncoder.pl NIP: 5372379470 REGON: 380840760, z siedzibą w Ciecierzyn 74C, 21-003 Ciecierzyn (zwana dalej Administratorem). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod pod adresem e-mail: info@ncoder.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu obsłużenia Pani/Pana zgłoszenia, wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.

W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać następującego kategorie Pani/Pana danych osobowych: (1) imię i nazwisko (lub pseudonim), (2) adres zamieszkania, (3) inny adres do korespondencji, (4) numer telefonu, (5) adres e-mail oraz (6) wiek.

Pani/Pana osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Administratora. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez Administratora.